God design och arkitektur i byggnader kan lätt förbises av allmänheten. Vi tänker nämligen inte alltid på de element i en byggnad som förbättrar